Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

misanthropy
22:26
6026 0f6f 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

November 14 2017

misanthropy
13:06
That is what yoga does for me. It guides me back to me, my mission, my truth, my home. 
— Adriene Mishler - Yoga With Adriene

September 02 2017

misanthropy
20:11
4755 24e8 500
Reposted fromsarazation sarazation viakropq kropq
misanthropy
19:51
1710 9010 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 31 2017

misanthropy
19:23
7435 7a58 500

March 29 2017

misanthropy
22:42
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viairmelin irmelin

March 19 2017

misanthropy
21:57
8188 f29b
Reposted fromSzczurek Szczurek viajethra jethra

March 11 2017

misanthropy
22:22
1181 2378 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaciarka ciarka
misanthropy
22:21
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viaciarka ciarka
22:20
7049 25a0 500

crydaisy:

Lurkin

Reposted fromfuckblack fuckblack viasomebunny somebunny
19:25
6130 c0b5 500

gokuma:

Reblog the happy chubby cat for a nice weekend and good nights of sleep

Reposted fromwowimtired wowimtired viailovegreen ilovegreen
misanthropy
19:25
Gdy żyją nasze serca, jesteśmy czymś więcej niż tylko sobą.
— Kamila Shamsie – Sól i Szafran
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
misanthropy
19:24
0245 5664
Reposted fromkrzysk krzysk viailovegreen ilovegreen

June 29 2015

misanthropy
16:29
2086 4585 500
Reposted fromdouble double viaskandaliczna skandaliczna
misanthropy
13:45

June 26 2015

misanthropy
16:42
Poświęcisz godzinę na zrobienie karmnika dla ptaków i masz karmnik. Poświęcisz tą samą godzinę na przeczytanie newsów i nie zmieniło się nic.
— Volantification

May 24 2015

misanthropy
17:05

May 19 2015

misanthropy
18:26
Wspieraj swoje własne potrzeby, mimo że to bywa bardzo trudne. 
Warto.
— misanthropy.soup.io
Reposted bySkydelan Skydelan
misanthropy
18:24
Człowiek dorosły różni się od dziecka tym, że nikogo o nic nie prosi tylko sam sięga po to na co ma ochote
— zasłyszane
Reposted frommoralna moralna viasmutnazupa smutnazupa

May 10 2015

misanthropy
22:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl