Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2017

misanthropy
19:24
0245 5664
Reposted fromkrzysk krzysk viailovegreen ilovegreen

June 29 2015

misanthropy
16:29
2086 4585 500
Reposted fromdouble double viaskandaliczna skandaliczna
misanthropy
13:45

June 26 2015

misanthropy
16:42
Poświęcisz godzinę na zrobienie karmnika dla ptaków i masz karmnik. Poświęcisz tą samą godzinę na przeczytanie newsów i nie zmieniło się nic.
— Volantification

May 24 2015

misanthropy
17:05

May 19 2015

misanthropy
18:26
Wspieraj swoje własne potrzeby, mimo że to bywa bardzo trudne. 
Warto.
— misanthropy.soup.io
Reposted bySkydelan Skydelan
misanthropy
18:24
Człowiek dorosły różni się od dziecka tym, że nikogo o nic nie prosi tylko sam sięga po to na co ma ochote
— zasłyszane
Reposted frommoralna moralna viasmutnazupa smutnazupa

May 10 2015

misanthropy
22:03
misanthropy
21:50
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBloodMoon BloodMoon
21:43
5849 0d67 500

fruitelf:

i have never related to this drawing more than i do at this moment

misanthropy
21:40
1464 f372
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialexxie lexxie

April 28 2015

misanthropy
18:29
Masz niezbywalne prawo do tego, aby mówić to, co czujesz. 
Inni będą chcieli Cię go pozbawić, ale nigdy nie odbieraj go sobie sam. 

— misanthropy.soup.io
Reposted byKrowiPlacekCarmabelleavooidfilodisetaforallthatniewolnikSkydelanncmspcrambie
misanthropy
16:34
Albo żyjesz albo się boisz.
Reposted fromboli boli viapl pl

April 23 2015

misanthropy
19:59
6796 05fc
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viascorpix scorpix

April 22 2015

misanthropy
19:09
2422 3c2b 500

April 20 2015

13:19
7152 7191 500
Reposted fromkattrina kattrina viaburdel burdel

April 18 2015

18:06
7493 09f9 500
Reposted fromsowrongitsrosie sowrongitsrosie vialexxie lexxie

March 13 2015

misanthropy
14:08
8726 0e15
Reposted fromhagis hagis vianoisetales noisetales

March 08 2015

misanthropy
23:47
0162 3eab
misanthropy
17:17
0813 12b1 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl